Chính Sách Quyền Riêng Tư của Công ty Vệ sinh công nghiệp Hoàn Mỹ Clean

tạp vụ văn phòng theo giờ

1. Mục Đích

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, đối tác và nhân viên là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này nhấn mạnh sự tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của mọi người liên quan đến hoạt động của công ty.

2. Phạm Vi

Chính sách quyền riêng tư áp dụng cho mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý hoặc chia sẻ trong quá trình kinh doanh và hoạt động của công ty.

3. Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khi có sự đồng ý của cá nhân hoặc khi nó được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp. Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn vào việc cung cấp dịch vụ, xử lý giao dịch, hỗ trợ khách hàng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

4. Bảo Mật và Bảo Vệ

Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành vi để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng không đúng mục đích hoặc tiết lộ.

5. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba khi cần thiết và khi có sự đồng ý của cá nhân. Chúng tôi cũng cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc chia sẻ thông tin cá nhân.

6. Quyền và Lựa Chọn của Người Liên Quan

Chúng tôi tôn trọng quyền lựa chọn và quyền riêng tư của người liên quan đối với thông tin cá nhân của họ. Người liên quan có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi khi cần thiết.

7. Tuân Thủ và Đánh Giá

Chúng tôi cam kết tuân thủ và duy trì chính sách quyền riêng tư này và đánh giá định kỳ để đảm bảo rằng nó vẫn phản ánh các tiêu chuẩn và quy định mới nhất về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

8. Giáo Dục và Thông Tin

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và đào tạo định kỳ cho nhân viên về chính sách quyền riêng tư và các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, nhằm đảm bảo sự hiểu biết và tuân thủ từ phía nhân viên.

9. Liên Hệ và Phản Hồi

Chúng tôi khuyến khích mọi phản hồi và thắc mắc về chính sách quyền riêng tư này từ phía các bên liên quan và sẽ xem xét và giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Kết Luận

Chính sách quyền riêng tư của Hoàn Mỹ Clean là một cam kết mạnh mẽ về việc bảo vệ thông tin cá nhân của mọi người và là một phần không thể thiếu của cam kết của chúng tôi đối với sự tin cậy và tôn trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đặt dịch vụ Hoàn Mỹ Clean